Nick Vujicic chia sẻ đoạn Kinh thánh giúp ông tìm ra mục đích sống

Nick Vujicic người đàn ông không tay chân đã vượt qua giới hạn của bản thân như thế nào?

Câu chuyện Nick Vujicic và trích đoạn Kinh thánh được truyền cảm hứng từ cuộc nói chuyện của tôi với một người anh hơn tôi đúng một giáp.

Nick Vujicic và gia đình
Nick Vujicic – người đàn ông không chân tay

Người anh ấy hiện đang phục hồi hơn 85% về khả năng suy nghĩ, làm việc và có những thành quả đáng khâm phục như mua được một căn chung cư, tìm được người bạn đồng hành, xây dựng một đội nhóm kinh doanh và sống trong hòa bình với các triệu chứng rối loạn lưỡng cực.

Xem thêm: Phục hồi rối loạn lưỡng cực là một hành trình

Nào, hãy bắt đầu đoạn Kinh Thánh đã có tác động sâu sắc đến thế giới quan của Nick nhé.

The inspirational speaker said he spent eight years asking God, “Why? Why was I born this way? I don’t understand how can You say You love me when You allow me to stay in this pain.”

Anh Nick mất đến 8 năm để liên tục hỏi Chúa “Tại sao? Tại sao tôi sinh ra như thế này? Tôi không hiểu cách Ngài nói rằng Ngài yêu tôi khi Ngài để tôi sống trong đau đớn.”

Nhiều lúc, khi đối diện với Rối loạn lưỡng cực, tôi cũng có giọng nói thầm trong đầu y chang như anh Nick.

Tôi tìm cách hợp lý hóa “lời nguyền rối loạn cực” như một sự trừng phạt do những nghiệp xấu mà tôi (có thể) từng gây ra trong đời này hay kiếp sống trước theo góc nhìn luân hồn.

Nhưng, Nick Vujcic đã nổi da gà khi đọc đến Giăng 9:1-3

John 9:1-3 spoke to him in a special way. The New Testament portion reads: “As he (Jesus) went along, he saw a man blind from birth. His disciples asked him, ‘Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind?’ ‘Neither this man nor his parents sinned,’ said Jesus, ‘but this happened so that the works of God might be displayed in him.'”

1 Đức Chúa Jêsus vừa đi qua, thấy một người mù từ thuở sanh ra. 2 Môn đồ hỏi Ngài rằng: Thưa thầy ai đã phạm tội, người hay là cha mẹ người, mà người sanh ra thì mù như vậy? 3 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Đó chẳng phải tại người hay tại cha mẹ đã phạm tội; nhưng ấy để cho những việc Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người.

Người anh ấy nói tôi suy ngẫm kĩ câu chuyện trên về lời dạy của Chúa Jesus.

Nhận thức của tôi dần thay đổi từ sự than phiền, trách móc, bi quan, yếm thế qua hướng suy nghĩ mới rằng những cảm xúc hưng trầm cảm này đến với tôi chắc hẳng có một lý do nào đó.

Sẽ cần nhiều thời gian để ngẫm, để hiểu.

Khi hiểu chúng ta sẽ có thêm đức tin để tiến về phía trước “mặc kệ” nỗi sợ mang tên hưng cảm hay trầm cảm.

Tôi hy vọng rằng bạn và cả chính tôi cũng sẽ có tinh thần sau như anh Nick

The desire to have arms and legs has remained, Vujicic admitted. Initially, he thought, “Lord, if you give me arms and legs, I’ll go around the world and share your power with the world.” He said he still has ups and downs in life. “I am just like you.”

Vujicic said he has failed God every single day, but has relies on Philippians 1:6: “Being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus.”

Mong muốn chấm dứt hết hoàn toàn các triệu chứng hưng cảm, trầm cảm của chúng ta cũng giống phần nào như khát khao có tay và chân của anh Nick Vujicic.

Cuộc sống của Nick Vujicic cũng có những lúc thăng, lúc trầm nhưng “Tôi tin chắc rằng Ðấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Ðức Chúa Jêsus Christ” như đoạn trích trong Phi-líp 1:6.

Nếu bạn là một người con của Chúa, hãy thử dành 5-10 phút/ngày để học hỏi, suy ngẫm và tìm nguồn cảm hứng từ Kinh Thánh. Khi tâm trí được lấp đầy bởi lời Chúa, tôi tin những tiêu cực sẽ được đẩy lùi.

Nếu bạn theo những tôn giáo khác hoặc vô thần, tôi nghĩ rằng việc nghiền ngẫm một cuốn sách đã tồn tại hơn 2000 năm sẽ cho bạn góc nhìn mới để có một cuộc sống ý nghĩa hơn.

Tôi chúc bạn luôn có niềm tin vào điều tốt đẹp.

Tốt lên mỗi ngày cùng bạn,

Tí Thật Thà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *